Author Topic: प्रेम करण्याचा ढोंगीपणा.....  (Read 563 times)

Offline विजय वाठोरे सरसमकर

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 136
  • Gender: Male
  • विजय वाठोरे सरसमकर
 
    प्रेम करण्याचा ढोंगीपणा.....

प्रेम करण्याचा ढोंगीपणा मला येत नाही
त्यासाठी बाजी हरलो ग मी !
माझ्या जीवनाशी तुला खूप प्रेम होत न
म्हणून जिवंतपणीच मारून गेलीस ग तू !

                  साहिल .....


    

          विजय वाठोरे सरसमकर