Author Topic: तुला डोळे भरून पहावस वाटत  (Read 758 times)

Offline Ravi Padekar

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 146
  • Gender: Male
  • प्रयत्न लिहिण्याचा, स्वतः ला व्यक्त करण्याचा...
तुला डोळे भरून पहावस वाटत
पण तू समोर आलीस की,
डोळेच भरून येतात,आणि
बोलायचे म्हटल्यावर शब्द सुद्धा मुके होतात.
     
                                                - रवि पाडेकर
                                                मो. 8454843034