Author Topic: प्रेम  (Read 512 times)

Offline Shyamraj chavan

  • Newbie
  • *
  • Posts: 1
प्रेम
« on: September 26, 2015, 12:07:04 AM »
  जगाच्या  पलिकडे  हासणे तुझे
काळजात आग लाऊन जायचे
पाहाता तुला  पाय थांबून  जायचे
  पाकळ्यातुन   ही  गंध  फुलायचे
             
   हैदयात भरतो  तुला  श्वासाने                         नाते आपले  जोडले  निर्सगाने                                            सोडुन जाऊ  नको मला  कधी   
नाते जोडले  तुझ्यासोबत प्राणाचे             घरटे सोडून  गेलेल्या  पाखरा 
चोहिबाजुने बघतो
चाहुल लागत आहे तुझि येन्याचि
पाहातो वाट  तुझी  येन्याचे
पाखरा विना शोभा नाही  घरट्याचे

Marathi Kavita : मराठी कविता