Author Topic: तुझे डोळे  (Read 2412 times)

Offline Mangesh Kocharekar

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 95
तुझे डोळे
« on: August 13, 2011, 09:21:42 PM »
             चारोळी
मंद झुळकी सरशी बट तुझी डोले
पाहता दुरुनी माझे मन हरवले
सागरा सारखे तुझे निळे डोळे
तुझे रूप सखे मी हृदयी जपले                   
                       
                          - मंगेश कोचरेकर

Marathi Kavita : मराठी कविता