Author Topic: जर तुझे रक्त मला वाचवू शकते  (Read 589 times)

Offline akash_143

  • Newbie
  • *
  • Posts: 4
"जर तुझे रक्त मला वाचवू शकते, तर मी तुझ्याकडे
 रक्ताचा एक थेंब मागेन,
 जर तुझा आवाज मला वाचवू शकतो, तर
 मी तुझ्याकडे एक शब्द मागेन,
 पण जर तुझे आश्रू मला वाचवू शकतात, तर
  मी तुला राडताना बघण्याएवजी मी स्वतहा मरणे
akash To Pratiksha

Marathi Kavita : मराठी कविता


Offline प्रशांत नागरगोजे

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 665
  • Gender: Male
    • my poems
KHUP CHAAN :)