Author Topic: पापन्यांवर गोठलेला एक ढग....  (Read 907 times)

Offline lalitdewalkar

  • Newbie
  • *
  • Posts: 6
तुझ्या आठवनिंचा वादळ मनात
गडगळून गेला...
अनं, पापन्यांवर गोठलेला एक ढग
तिथेच वितळून गेला.....
           
                           ललित देवाळकर