Author Topic: कोजागिरीच्या पौर्णिमेला  (Read 1145 times)

Offline प्रशांत नागरगोजे

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 665
  • Gender: Male
    • my poems
कोजागिरीच्या पौर्णिमेला
चंद्र पाहू नकोस
                    पाहून हात रक्ताळलेला तुझा
                    घाबरेल तो बिचारा