Author Topic: आठवण  (Read 1275 times)

Offline swaraj

  • Newbie
  • *
  • Posts: 23
आठवण
« on: June 11, 2012, 11:22:23 AM »
काय मी सांगू मना
तुझ्या वाचून राहवेना

वाढली स्पंदने हृदयाची
वाट पाहे मी बावरी प्रियाची

प्रिया तुझ्या वाचून काही गोड नाही
तुझ्या आठवणीत विसरले सर्वकाही


                                       स्वाती  गायधनी 
Swati Gaidhani (swaraj )

Marathi Kavita : मराठी कविता