Author Topic: माझीचूक  (Read 1363 times)

Offline Dr.Vinay Kalikar

  • Newbie
  • *
  • Posts: 31
माझीचूक
« on: June 25, 2012, 10:59:12 AM »
तुला मी हसलो
चूक माझी होती,
तू मला हसलीस
माझीच चूक होती.

___विनय काळीकर____
___नागपूर __________

Marathi Kavita : मराठी कविता