Author Topic: santa banta  (Read 1835 times)

Offline Siddhesh Baji

  • Moderator
  • Jr. Member
  • *****
  • Posts: 372
  • Gender: Male
santa banta
« on: November 28, 2009, 12:36:03 PM »
 संता : बंता, इतर लोकांना जमत नाही. पण, फक्त तुलाच जमते अशी एखादी गोष्ट सांग.

बंता : सोप्पय.

संता : सोप्पय? तर सांग ना.

बंता : मी लिहिलेलं हस्ताक्षर केवळ मी आणि मीच वाचू शकतो.

***

चंपूराव : अहो गंपूराव मी असं ऐकलंय की विवाहित स्त्रीया स्वर्गात गेल्यावर त्यांना आपापले पती मिळतात म्हणून.

गंपूराव : हं.. असं मीही ऐकलंय खरं.

चंपूराव : असं. मग, विवाहित पुरुष गेल्यावर त्यांना काय मिळतं?

गंपूराव : अहो, हिशेब साधा आहे. त्यांना आपापल्या पत्नी तिथे मिळतील. का हो असं का विचारताय?

चंपूराव : अरेरे. मग, मरून पण काही उपयोग नाही. हेच खरंढग्गोबाई

Marathi Kavita : मराठी कविता