Author Topic: असे पाहुणे येती.  (Read 2255 times)

Offline Siddhesh Baji

  • Moderator
  • Jr. Member
  • *****
  • Posts: 372
  • Gender: Male
असे पाहुणे येती.
« on: December 13, 2009, 02:12:19 PM »
गंपूरावांकडे खूप दूरच्या गावचे पाहुणे राहायला आले.


गंप्या : तुम्ही या.. या.. हे अगदी आपलंच घर आहे असं समजा.

हे ऐकून आलेले पाहुणे कमालीचे घाबरले. गंपुरावांना कळेना.

गंपूराव : का हो.. काय झालं घाबरायला?

पाहुणे : अरे बाप रे! म्हणजे इथेही मला घरची सगळी कामं करावी लागणार की काय!!
« Last Edit: December 13, 2009, 07:30:38 PM by siddhesh baji »

Marathi Kavita : मराठी कविता