Author Topic: देवाची कृपा  (Read 1469 times)

Offline Siddhesh Baji

  • Moderator
  • Jr. Member
  • *****
  • Posts: 372
  • Gender: Male
देवाची कृपा
« on: December 30, 2009, 02:29:37 PM »

संताची जाम गोची झाली होती. त्याला त्याच्या बायकोचं म्हणणं नीट ऐकूच येईना झालं होतं. त्याची बायको तर त्याच्यावर वैतागायची. याच वैतागाने संताने तडक दवाखाना गाठला.

संता : डॉक्टर, अहो माझ्या कानाचं काहीतरी करा. मला आजार झालाय. अहो, बायकोचं म्हणणं मला ऐकूच येत नाहीये.

डॉक्टर : संताजी, अहो हा आजार नाही, तुमच्यावर देवाने कृपा केली आहे

Marathi Kavita : मराठी कविता