Author Topic: माझा मुलगा  (Read 1399 times)

Offline shardul

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 186
माझा मुलगा
« on: December 30, 2009, 10:34:18 PM »
तिन जणं आपापसात बोलत असतात,

पहिला - माझा मुलगा स्विमींग पुलमधे माशासारखा तरंगतो.

दुसरा - हे तर काहीच नाही, माझा मुलगा स्विमींग पुलमधे हवेसारखा तरंगतो.

तिसरा - तुम्ही काय उगेच भांडता ... माझा मुलगा तर फार ग्रेट आहे

पहिला आणि दुसरा - कसा काय?

तिसरा - माझा मुलगा तर अंथरुणातच स्विमींग पुल तयार करतो.


Marathi Kavita : मराठी कविता