Author Topic: तिकीट चेकर  (Read 1168 times)

Offline Siddhesh Baji

  • Moderator
  • Jr. Member
  • *****
  • Posts: 372
  • Gender: Male
तिकीट चेकर
« on: February 03, 2010, 10:30:38 PM »

तिकीट चेकर : तिकीट...

बंडोपंत (खिसे चाचपत) : अरे देवा... अहो मी खरंच काढलं हो तिकीट... कळतच नाहीय, कुठे गेलं.

तिकीट चेकर : काका. तुम्ही फसवाल असं वाटत नाही. त्यामुळे राहू देत.

बंडोपंत : ते ठीक आहे हो. पण तिकीट सापडलं नाही तर मला कळणार कसं की मला कुठे उतरायचंय ते???!!!

Marathi Kavita : मराठी कविता