Author Topic: संता-बंता  (Read 1056 times)

Offline Siddhesh Baji

  • Moderator
  • Jr. Member
  • *****
  • Posts: 372
  • Gender: Male
संता-बंता
« on: February 03, 2010, 10:31:08 PM »
संता : अरे हे दुकानवाले वेडेच आहेत की.

बंता : का रे?

संता : अरे हे विकायला ठेवलेले काचेचे ग्लास नीट बघ. वरनं बंद आहेत. आता सांग यात लस्सी कशी बरं ओतायची.

बंता : खरंच की रे. आणि हे ग्लासेस खालून पोकळ ठेवले आहेत. आता लस्सी ग्लासमध्ये कशीबशी घातलीच... तरी त्याचा काय उपयोग?


Marathi Kavita : मराठी कविता