Author Topic: ढमढेरे सर  (Read 1418 times)

Offline Siddhesh Baji

  • Moderator
  • Jr. Member
  • *****
  • Posts: 372
  • Gender: Male
ढमढेरे सर
« on: February 11, 2010, 08:32:54 PM »

ढमढेरे सर : बरं का मुलांनो, जिवंत राहण्यासाठी ऑक्सिजन महत्त्वाचा असतो. याचा शोध १७७३ साली लागला.

पिंट्या : हुश्श! बरं झालं बुवा, मी १७७३ नंतर जन्मलो. त्याच्याआधी जन्मलो असतो तर मी श्वास कसा घेतला असता.
....

बँक मॅनेजर : अच्छा म्हणजे तुम्हाला आमच्या डिझास्टर मॅनेजमेन्ट या नव्या डिपार्टमेण्टमध्ये नोकरी हवीय.

बबन : होय तर.

बँक मॅनेजर : बरं, मग मला सांगा. सायक्लॉन म्हणजे काय?

बबन : सोप्पाय, सायकल घेण्यासाठी कस्टमरला हवं असलेलं लोन.

Marathi Kavita : मराठी कविता