Author Topic: सोय आणि उपद्रव  (Read 1146 times)

Offline Siddhesh Baji

  • Moderator
  • Jr. Member
  • *****
  • Posts: 372
  • Gender: Male
सोय आणि उपद्रव
« on: February 11, 2010, 08:34:04 PM »
 टेलिफोनबाबत समाजशास्त्रज्ञांनी म्हटलं होतं- 'टेलिफोन हा सर्व सोयींमधला सगळ्यात मोठा उपदव आहे आणि सगळ्या उपदवांमधली सगळ्यात मोठी सोय आहे.' (आणि हे मोबाइलचा शोध लागण्यापूवीर्चे मत आहे!)


Marathi Kavita : मराठी कविता