Author Topic: एक लोकप्रिय सर्बियन म्हण  (Read 1262 times)

Offline Siddhesh Baji

  • Moderator
  • Jr. Member
  • *****
  • Posts: 372
  • Gender: Male
 राजा चांगली बातमी स्वत: जाहीर करतो आणि वाईट बातमीची घोषणा करण्याची जबाबदारी नोकरांवर ढकलून देतो.