Author Topic: गमतीदार प्रेम पत्र.......  (Read 7150 times)

Offline RohitDada

  • Newbie
  • *
  • Posts: 23
  • Gender: Male
गमतीदार प्रेम पत्र.......
« on: November 03, 2011, 12:53:19 PM »

प्रिये ,
वडापाव दिसला की , मला तुझी आठवण येते. मग मला सांग, वडयाशिवाय पावाला म्हणजे माझ्याशिवाय तुला कसे रहावेसे वाटेल?
वड़्याशिवाय पावाला चव नसते. पावाशिवाय वड़्याला चव नसते. शेवटी वड़्याला पावात विलीन व्हायलाच लागते.
त्याचप्रमाणे तुझे आणि माझे मिलन झाल्याशिवाय आपल्या प्रीतीला चव कशी येईल? पत्र संपवतो. कारण माझा वडापाव आता खावून संपला आहे. पत्रावे उत्तर देखील वटाट़्याने भरलेल्या समोशासारखे देणे.

तुझा फक्त तुझाच
वडा...........

Marathi Kavita : मराठी कविता