Author Topic: तूला पहिल्यांदा पाहिल्यावर........!!!!!  (Read 1071 times)

Offline Sagar raut

  • Newbie
  • *
  • Posts: 9
  • Gender: Male
    • sagar3737
                                     तूला पहिल्यांदा पाहिल्यावर........!!!!!

                                     तूला पहिल्यांदा पाहिल्यावर असं वाटलं....     
                                     तूला पहिल्यांदा पाहिल्यावर असं वाटलं
 
                                     जसं एका तहानलेल्या माणसाला
                                     पाणी भेटल्यासारखं वाटलं....!!!

                                     तूला पहिल्यांदा पाहिल्यावर असं वाटलं....
                                        जसं एका गाडीला पेट्रोल भेटल्यासारखं वाटलं....


                                     आता फक्त एकच करायचं,
                                   दोघांनी एकमेकांना समजून घ्यायचं....
                                         एकमेकांना हसवत रहायचं..
                                  हसता हसता आपलं नातं खुप जपून ठेवायचं...

                                  पाऊस आला की पावसात ओलचिंब व्हायचं...
                               पावसात एकमेकांना मिठीत घेऊन खुप प्रेम करायचं....
                                     आणि आपलं हे नातं खुप जपून ठेवायचं....
                                     आणि आपलं हे नातं खुप जपून ठेवायचं....

                                 तूला पहिल्यांदा पाहिल्यावर मला असं वाटलं....
                                                                                        - SaGaR RauT

[/u]