Author Topic: यक्ष प्रश्न !!  (Read 348 times)

Offline श्री. प्रकाश साळवी

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 229
  • Gender: Male
  • कवी प्रकाश साळवी
यक्ष प्रश्न !!
« on: May 22, 2015, 02:28:26 PM »
यक्ष प्रश्न !!
जगायचे कसे? मजपुढे प्रश्न यक्ष आहे
जागलेल्या क्षणांना "ईतिहास" साक्ष आहे
दिसतात मजला काल-राक्षस आ-वासलेले
तयांच्या पुढे मी हीन-दीन भक्ष्य आहे
इमले, महाल, माड्या हे सारेच मोडलेले
घ्यावा ईथे विसावा, ऊघडी एक गवाक्ष आहे
ऊभ्या आडव्या वाटा जिभल्या दाऊन गेल्या
न संपणा-या खगात विहरतो एकाक्ष आहे
मात्र जगायचे जगणे जिव लाऊन आता
ध्येय हे सा-या जगाचे अंतिम "मोक्ष" आहे
श्री.प्रकाश साळवी
21-05-2015

Marathi Kavita : मराठी कविता