Author Topic: उखळलेला सागर उसळलेल्या लाटा ..!!  (Read 634 times)

उखळलेला  सागर   उसळलेल्या लाटा
पडकी भिंत जिलाच खचवत   होत्या त्या लाटा
वाटच होती  पाहत ती भिंत   
कधी एकदाच संपवतात  जगण्याच्या वाटा ....

दुख होते काळजात  कुणाच्या तरी जाण्याचे
चार भिंत होते  दुख होते  एकटेच राहण्याचे
घर जे कधी सुख उधळत होते
तेथेच  आज आहे  फक्त दुष्काळाचेच  राज


भिंत ती जिला प्रेमाची झाली होती सवय
जिला  आज संपण्यासाठी हि सागराशी  भांडत आहे

नाही आज कुणी जे पुन्हा  भिंत बांधेल
छप्परसोबत आयुष्याभर हसत खेळत नांदेल

उसळलेल्या सागर खवळलेल्या लाटा
खचलेल्या भिंतीच्या पुसट झाल्या वाटा ...
-
© प्रशांत शिंदे