Author Topic: आई तुझे लेकरू !!  (Read 945 times)

आई तुझे लेकरू !!
« on: May 17, 2012, 02:55:04 PM »
आई तुझे लेकरू आज खूप एकटे पडले
 तुझ्या स्पर्शासाठी ते खूप आज रडले !!

 तुझ्या मायेच्या सागराने मला

 कधी वादळ तर कधी किनारे दाखवले !!

 तुझ्याच छायेत माझे घर असू दे
 असे नेहमीच वाटायचे
 तू जवळ नसताना मनात काहूर माजायचे !!
 
 आज तुला सोडून मी जगायला शिकतोय
 एकटे पडलो इथे सगळेच मला डिवचतात !!
 
 सांगायची तू कथा मी अर्थ आज जाणतोय
 नसतो कुणी आपले हे मी खरचं पहातोय !!
 
 जवळ करतात इथे आणि दरीमध्ये सोडतात
 जीव कधी जाईल ह्याची ते वाटच पाहतात !!
 
 आई मला घे जवळ मला सोबतच राहू दे
 तुझ्याच डोळ्यांनी हे जग मज पाहू दे !!
 
 धन्य झालो मी जी तू मला भेटलीस
 असे वाटतं देवांशीच मैत्री मी गाठली .... !!
 
 आई !! तू आहेस माझी आई !!
 -
 © प्रशांत शिंदे
« Last Edit: May 17, 2012, 02:55:34 PM by प्रशांत दादाराव शिंदे »

Marathi Kavita : मराठी कविता