Author Topic: $पारधी $  (Read 413 times)

Offline Sachin01 More

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 204
  • Gender: Male
$पारधी $
« on: May 03, 2014, 12:42:49 PM »
मोकाट्याची होती वाट
उपाशी होती पोटाची खळगी
कोपर्यात पारध्याची पार्टी झाली
उपाशी कारट्यांची पारशानेच न्याहारी झाली
वाटेवरच्या माळरानी
वसती दिसली पारध्यांची
उभ्या त्या पालांमंधी
त्याची बहीण दावली
मायेच्या ममतेन त्यान खुशाली पुसली
चार तास फिरून
जञा निघाली परती
गायीवरती स्वार होऊन
स्वारी निघाली घरती ....

# सचिन मोरे#

Marathi Kavita : मराठी कविता