Author Topic: ट्राफिक कंट्रोल (एक दृष्य)  (Read 425 times)

Offline विक्रांत

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1,550


कुठला मंत्री जाणार इथून
हायवे पोलीस बसले सजून
फ्लायओव्हरच्या दो बाजूस 
हातामध्ये काठ्या परजून

उगा वाढले पोट आपले
पट्ट्यामध्ये घट्ट बांधून
लाल मोठ्या नजरेनी नि
देती सिग्नल शब्दांवाचून

ओहोहो मोठा साहेब तो
कधी काळी आला दिसून
काळा गॉगल डोळ्यावरती 
इस्त्री मारली चेहऱ्यावरून

साळसूद गाड्या लाईनीत
उगाच आवाज केल्यावाचून
गुमानपणे नि जात होत्या   
उगा नको कटकट म्हणून

आणि कुणी सिग्नल अडले
चरफडलेले मनात दाटून
मुकाट बसले तोंड दाबून
आत कुणावर काही खेकसून 

मग रस्त्याचे मालक ते
गेले मिरवत रस्त्यावरून
लाल पिवळे लाईट फेकत 
सगळ्यांचीच सुटका करून   

अन त्या गाड्या गेल्यावर
क्षणात हॉर्न गेले दणाणून
पुन्हा पथावर त्या वर्दळली
गर्दी रोजची शिस्तीवाचून 


विक्रांत प्रभाकर
http://kavitesathikavita.blogspot.in/