Author Topic: आई तुझी आठवण (my first poem)  (Read 755 times)

Offline mrunalwalimbe

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 54
आई तुझी आठवण (my first poem)
« on: May 14, 2012, 08:59:25 AM »
    आई तुझी आठवण

आई म्हणजे मूर्तिमंत माउली

घाले सदैव मायेची सावली

असे कर्तव्यतत्पर अन उत्साही

धावे सदैव दुसर्यांसाठी     

म्हणे करावे कर्म मनःशांतीसाठी 

धरावी कास सत्याची

ठेवावा विश्वास भगवंताच्या चरणाशी

आई म्हणजे ज्ञानाचा  झरा

                   मायेचा ओलावा

आई म्हणजे खळखळता झरा

                 उत्साह अन आनंदाचा

आई म्हणजे  हृदयाची  हाक

                    निःशब्द    जाग

आई म्हणजे  क्षमेची मूर्ती

मुलांचे अपराध पोटात घालणारी

आई होती परोपकारी

स्वत साठी  न  जगता

इतरांसाठी  जगत राहणारी

आई तुझी आठवण येते

तू आहेस माझ्या चराचरात

सदैव तेवत माझ्या मनात

            मृणाल वाळिंबे
« Last Edit: May 14, 2012, 12:18:04 PM by MK ADMIN »

Marathi Kavita : मराठी कविता


Re: my first poem
« Reply #1 on: May 14, 2012, 09:39:40 AM »
chan  mrunal

Offline Ratnadeep Rane

  • Newbie
  • *
  • Posts: 24
Re: my first poem
« Reply #2 on: May 14, 2012, 11:10:17 AM »
Mrunal tuzi first poem kharach chan ahe, keep it up........... :)