Author Topic: ==* चला शिकुया *==  (Read 398 times)

Offline SHASHIKANT SHANDILE

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 358
  • Gender: Male
  • शशिकांत शांडिले, नागपुर
==* चला शिकुया *==
« on: October 03, 2015, 01:48:37 PM »
चला शिकुया चला शिकुया
शाळेमध्ये वर्ग भरवूया

जीवनाची शिदोरी जपतांना
नवा इतिहास घडवूया
चला शिकुया चला शिकुया
शाळेमध्ये वर्ग भरवूया

छोटीशी एक पाटी घेऊन
लेखनेला धार करूया
गुरुजनांची वाचा ऐकून
ज्ञानाला वाट देऊया

चला शिकुया चला शिकुया
शाळेमध्ये वर्ग भरवूया

लहानशी ती शाळा अपुली
शब्दरंगाने रंगवूया
पटांगणाच्या गवतावरती
बुद्धीचे खेळ खेळूया

चला शिकुया चला शिकुया
शाळेमध्ये वर्ग भरवूया

हसता हसता शिक्षण घेऊन
नवा कीर्तिमान घडवूया
उंच भरारी आसमानी घेऊन
शाळेचेही नाव करूया

चला शिकुया चला शिकुया
शाळेमध्ये वर्ग भरवूया

जीवनाची शिदोरी जपतांना
नवा इतिहास घडवूया
चला शिकुया चला शिकुया
शाळेमध्ये वर्ग भरवूया
---------****---------
शशीकांत शांडीले (SD), नागपूर
भ्रमणध्वनी - ९९७५९९५४५०
दी.०१/१०/२०१५
Its Just My Word's

शब्द माझे!

Marathi Kavita : मराठी कविता