Author Topic: Re: तिचं माणूसपण …………………संजय निकुंभ  (Read 591 times)

Offline pujjwala20

  • Newbie
  • *
  • Posts: 45
फक्त तिला माणूस मान
खरच एक माणूसपणाचीच तुट अखंड सगळीकडे आहे
.
.
.
खुपच सुंदर ओळ आहे आणि त्याहून उद्बोदक कविता
अखंड स्रीजातीकडून आपले आभार