Author Topic: जीवन आणि संसाराचा  (Read 644 times)

Offline Sadhanaa

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 311
जीवन आणि संसाराचा
« on: February 17, 2013, 01:49:58 PM »
जीवन आणि संसाराचा 
  विरह हा एक भाग असतो
म्हणूनच मनुष्य तेव्हां 
  आत्म परीक्षण करतो ।
संसारात होते वाटले 
  माणूस 'स्व' विसरून जातो
अनुभवास मात्र येते 'स्व'
  तसाच कायम असतो ।
मी मला कसा,तसेच   
  दुसर्याला कसा वाटतो
ह्याचे ज्ञान प्राप्त होऊन
 'मी' फार तोकडा पडतो ।
जर काहीं विसरत असेल 
  तर तो दुसर्यास  विसरतो
त्याच्याकडे फक्त तो   
  एक छाया म्हणून बघतो ।
प्रीति,प्रेम,साथी हा   
  फक्त एक आभास ठरतो
भावनांनाही त्यांत अखेर   
  कुठे ही ना वाव उरतो ।
जीवनांत अशा विचाराला 
  कधींच कुठं थारा नसतो ।
पण 'मी-माझं' म्हण्णार्याला 
  तो विचार कधीं ना शिवतो
जीवनांत माणूस एकटा आहे 
  तो एकटाच रहात असतो ।
हेंच एक सत्य आहे 
  बाकी सर्व आभासच असतो ।
त्यांच आभासांत राहून   
  मनुष्य जीवन जगत असतो
संसार माझा सुखाचा 
  हेच भासवत  असतो ।
म्हणूनच विरहांत जेव्हां   
  आत्म परीक्षण मी करतो
प्रीति -संसारावरील सारा 
  विश्वासच उडून जातो ।।
                      रविंद्र बेंद्रेकविता चित्ररुपात पहायची असल्यास ...
Please click on this
http://www.kaviravi.com/2013/02/miscellaneous_9.html

Marathi Kavita : मराठी कविता