Author Topic: नेहमी हे असेच का होते?  (Read 705 times)

Offline Maddy_487

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 145
  • Gender: Male
नेहमी हे असेच का होते?
« on: June 02, 2013, 07:53:25 AM »
नेहमी हे असेच का होते?
काहीतरी होणार वाटताना ,
भलतेच घडून बसते
सर्वच अपेक्षांवर पाणी फिरते.

नेहमी हे असेच का होते?
कुणीतरी अचानक खूप जवळचे वाटते,
अमाप आनंद देते, आणि
नेमके हवेहवेसे असतानाच एकटे करून जाते.

नेहमी हे असेच का होते?
आयुष्यातल्या चुकांची जाणीव, मरणाच्या दारातच का होते,
मरण येते आहे म्हणून प्रायश्चित्त हि घेणे राहून जाते.

नेहमी हे असेच का होते?
कितीही जाणून घायचा प्रयत्न केला, तरी काहीतरी राहूनच जाते.
बहुतेक हेच आयुष्य असते, आणि ते असेच जगायचे असते.

                                                       मंदार

Marathi Kavita : मराठी कविता