Author Topic: थँक्यू मुल्ला नसरुद्दिन  (Read 538 times)

Offline विक्रांत

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1,550
भेटता तू आनंदाने
जीवन गेले भरून
हसतांना तुजसवे
पीसच गेलो होवून

तुझ्यासम विलक्षण
मी न पहिला अजून
तुजला माहित सारे     
काही माहित नसून

अजब तुझ्या तर्काने
मनी विस्फोट होवून
उकळ्यांनी गदगद
जीवही गेला थकून

हसत होतो तुजला
गप्पा तुझ्या ऐकून
पाहत होतो स्वत:ला
तुला आरसा करून

नात्याविन एक नात
गेले तुजशी जडून
परम मित्र झालास तू
थँक्यू मुल्ला नसरुद्दिन

विक्रांत प्रभाकर             
« Last Edit: April 19, 2014, 12:56:09 AM by MK ADMIN »