Author Topic: तू कोण  (Read 935 times)

Offline kumudini

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 118
तू कोण
« on: September 21, 2013, 04:30:29 PM »
                                             तू   कोण


तू  आहेस  तरी  कोण 

जीवनदायी  पाण्याचा  लोट

की  प्रलयाची   जीवघेणी  लाट

तू  थंडगार  झुळूक  वाऱ्याची

की  उध्वस्त  चक्रीवादळाची

तू  मंद  गंध  पुष्पाचा

की  दर्प  गुदमरवणारा

तू  चमकती  चपला  नभीची

की  लोळ  असे   आगेची

तू  शांत  गंभीर  सागर  का

की  वडवानल  त्यामधला

तू  खरा  आहेस  कसा

अजूनही  ना  कळून  आले  मजला


                                                                        कुमुदिनी  काळीकर

Marathi Kavita : मराठी कविता


यामिनी

  • Guest
Re: तू कोण
« Reply #1 on: September 23, 2013, 02:52:52 AM »
मी खरा आहे कसा?
मी आहे असा, मी आहे तसा.