Author Topic: एक करार लग्नाचा  (Read 862 times)

Offline विक्रांत

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1,550
एक करार लग्नाचा
« on: October 19, 2013, 07:27:05 PM »
एक करार लग्नाचा इथं
सदा निभावीत असतो आपण
एकाच दोरीच्या दोन टोकांना
फासात बांधलेलो असतो आपण
एक मेल्याशिवाय
सुटका नाही आता दुसऱ्याला
सुटकाही ती
खरेच असेल याची खात्रीही
नाही कुणाला
ओढता दोर आवळण्यास
जरा दुसऱ्याची मान
आपलाच फास घट्ट होतो
जावू पाहतो प्राण
तोल साधल्याविन इलाज नसतो
दोघांनाही आता
जनास माहित असते सारे
तरीही म्हणती रे
चांगला संसार करता
तुटावा हा दोर अचानक
कुठल्यातरी कारणान
हेच एक स्वप्न सतत
पाहत असतो आपण
एक करार लग्नाचा इथं
सदा निभावीत असतो आपण


विक्रांत प्रभाकर

« Last Edit: April 19, 2014, 12:46:30 AM by MK ADMIN »

Marathi Kavita : मराठी कविता