Author Topic: दिसते माझी माय  (Read 875 times)

Offline vaibhav_kul2003

  • Newbie
  • *
  • Posts: 7
दिसते माझी माय
« on: November 12, 2013, 07:19:50 AM »
" दिसते माझी माय"

ठेच कवा लागे तवा रगात येई पायी
अचानक तोंडातुनी शब्द पडे  'आई'
माझी कळ जवा तिच्या काळजामंधी  जाय
तवा  मले काळजामंधी दिसते माझी माय
                          दिसते माझी माय
 डोळी  माझ्या ओतू लागे दुखाच ते पाणी
पाणी घेऊन व्हट गायी  दुखाचच गाणी
कुशीतुनी एक उब सुख देऊन जाय
तवा  मले कुशीमंधी दिसते माझी माय
                        दिसते माझी माय
 भुकेसाठी प्वाट माझ मारू लागे कळ
तिच्या डोळ्यात भरू लागे आसवांच तळ
एक हात गळी  माझ्या घास भरउन जाय
तवा मले घासामंधी दिसते माझी माय
                        दिसते माझी माय   
 
वैभव कुलकर्णी

Marathi Kavita : मराठी कविता