Author Topic: माझ्या मना  (Read 646 times)

Offline विक्रांत

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1,550
माझ्या मना
« on: November 26, 2013, 09:21:18 PM »
या जगावर रुसलेल्या
आणि स्वत:वर चिडलेल्या
माझ्या मना
या जडशील वैफल्यातून
आणि अस्वस्थ कबरीतून
आशेच एक छोटस
रानफुल होवून वर ये
कुणी जल न सिंचता
कुणी लक्ष न देता
स्वत:च्या ताकदीने
बेदरकार हिंमतीने
स्वत:त भरून उरणारे
मीपण घेवून वर ये
पत्थराला  चिरत
मातीतून उसळत
हरित अंकुराने
लसलसत्या नव्हाळीने
रसरसत्या जीवनाचे
सार घेवून वर ये
चैतन्यान फुलून ये
बेफान उधाणून ये
आवेगाने उसळून ये
जीवनाचा प्रसाद वाहू दे
तुझ्या अणुरेणुतून
आणि पसरू दे
गंधलहरीतून   
सारे विश्व त्यानं
जावू दे भरून

विक्रांत प्रभाकर             
« Last Edit: April 19, 2014, 12:37:52 AM by MK ADMIN »

Marathi Kavita : मराठी कविता