Author Topic: माझी हि अक्षर  (Read 698 times)

Offline विक्रांत

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1,550
माझी हि अक्षर
« on: December 07, 2013, 10:12:31 PM »


माझी हि अक्षर | उधार बाजार |
रसिका स्वीकार | केली तुम्ही || १ ||
पुरविली हौस | लिहण्याचा सोस |
केलेले सायास | कामी आले ||२ ||
झाला कृपावंत | शाबासी दिलीत |
न्हालो कौतुकात | पुनःपुन्हा||३||
कधी आणियेला | तुम्हाला कंटाळा |
उगाच मांडला | पसारा हि ||४ ||
कधी सुख दु:ख | सांगून रडलो |
गळा मी पडलो | बळे कधी ||५||
कधी शब्दातून | कधी शब्दाविन |
गेला थोपटून | प्रेमभरे||६ ||
ऐसे सांभाळिले | मानून आपुले |
मैत्र हे जागले | हृदयात ||७||
आहे ऋणाईत | तुमचा अनंत |
नमितो विक्रांत | म्हणूनिया ||७||

विक्रांत प्रभाकर
« Last Edit: April 19, 2014, 12:39:29 AM by MK ADMIN »

Marathi Kavita : मराठी कविता