Author Topic: या जगात खरच किती, मतलबी लोक असतात.....  (Read 1172 times)

या जगात खरच किती,
मतलबी लोक असतात.....

आधार घेण्यापुरता,
आपला वापर करतात.....

आणि त्याचं मन,
पूर्णपणे भरलं की.....

आपल्याला न सांगता,
एकट सोडून जातात.....

कारण विचारल तर,
तुझी ती लायकीच नाही.....

म्हणून ते आपलाच,
तिरस्कार करतात.....

आणि आपल्याला कवडीमोल ठरवून,
आयुष्याची माती करून जातात.....
 
आपल्याला भयानक दु:ख देवून,
ते मात्र खुप खुश राहतात.....

आपल्या एकाकी रडण्यावर हसून,
जखमेवर मीठ चोळतात.....
:'(  :'(  :'(  :'(  :'(

_____/)___/)______./¯”"”/’)
¯¯¯¯¯¯¯¯¯\)¯¯\)¯¯¯’\_„„„„\)

स्वलिखित -
दिनांक ११-१२-२०१३...
सकाळी १०,१७...
© सुरेश सोनावणे.....