Author Topic: अनोळखी  (Read 696 times)

Offline sunitav

  • Newbie
  • *
  • Posts: 30
अनोळखी
« on: February 05, 2014, 07:41:08 PM »
अनोळखी मी मलाच
कशास पुसू कुणाचे नाव

ज्ञात नाही माझे मलाच
समजून घेऊ का लोकासी उगाच

ओळख माझी मलाच नसे
अनामिक मी माझ्यात वसे

माझे विचार मला न कळती
नाठाळ शब्द मनात वसती

समजून घ्यावे मीच मला
दोष नको उगाच कुणाला

जगणे होईल तेवा सुकर
चिंता होतील सर्वच दूर

सुनिता .

Marathi Kavita : मराठी कविता