Author Topic: पतंग  (Read 507 times)

Offline sunitav

  • Newbie
  • *
  • Posts: 30
पतंग
« on: February 06, 2014, 10:57:45 AM »
आज पतंगाने कमालच केली
कितीही उड्या मारून उडवलं तरी स्वारी अडूनच बसली
तो उडायालाच तयार नव्हता
त्याला वाऱ्याचा राग आला होता

मला म्हणाला सोडू नकोस अस वाऱ्यावर
घेऊन जाईल मला तो दूर अन नाचवेल त्याच्या तालावर

कधी कधी द्वाडपणा करतो
अन सगळ्यासमोर पदर माझा खेचतो
बोलायला गेल तर दुसऱ्याशी तर खेचून मला नेतो
अन लागल कुणी माझ्या मागे तर कापून त्याला काढतो

मला एकट राहायचा खरच आता कंटाळा आला
वाऱ्याने मला फारच त्रास दिला

जो पर्यंत तो होणार नाही शांत
तो पर्यंत मी उडणार नाही आकाशात

अस बोलून तो नाही उडाला
अन रागाने मी त्याला फाडला

सुनिता .

Marathi Kavita : मराठी कविता