Author Topic: बंदीजाई देवी सोमेश्वर प्रसन्न  (Read 445 times)

Offline vijaya kelkar

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 314
       
              बंदीजाईदेवी सोमेश्वर प्रसन्न

          बंदरावर उसळणाऱ्या लाटा आणि उभी ती
            दीसा मागून दीस सरती
              जाळी घेऊन कोळी आणि नावा येती (परतती )
                ईचा घो अन ती आज ही नाही मिळती
                  देई नशीबाला बोल ..
                    वीण संसाराची विटली, सुकेल वेल
                      सोडू नको वेडी आशा जरी सोसाट्याचा वारा
                         मेटाकुटीस जीव,धडपडे राखण्या हसरा चेहरा
                            श्वशुर वा पिता देती संबळ धीराला
                               रजनीश आला कि नेती घराला
                                 प्रकाशमयी येईल ग उषा
                                    सरता-सरता सरले नऊ मासा
                                      न् रंगरूप तेची नव्या हाडा मांसा
                                        नव्याजीवाची माया , उसळती लाटा आणि उभी ती! !

                                                                                           विजया केळकर ___

Marathi Kavita : मराठी कविता


Offline vijaya kelkar

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 314
      कृपया , आद्याक्षरे जुळवून पहावीत ,
कविताच्या नावाचा उलगडा होईल