Author Topic: हुजुरेगिरीत  (Read 448 times)

Offline विक्रांत

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1,550
हुजुरेगिरीत
« on: February 08, 2014, 07:37:49 PM »
हुजुरेगिरीत जर
वर्ष व्यतली असती
आमचीही इथे राज्यं
बहुत झाली असती

वदले ते निष्ठा इथे
संपूर्ण द्यावी लागते
सांगितले भले बुरे
सारे करावे लागते

मग्रुरी रक्तात परि
काही वेगळीच होती
अभिमानी मान कधी 
कुठे झुकली न होती

ती वाट पुन्हा कधीही
मग धरलीच नाही
कष्टण्यात वर्षं गेली   
खंत वाटलीच नाही

आता तर सुखाचीही
मज याद येत नाही
फकिरास कफनीचा
या मोहही इथे नाही

विक्रांत प्रभाकर

« Last Edit: April 19, 2014, 12:29:21 AM by MK ADMIN »

Marathi Kavita : मराठी कविता