Author Topic: कविता  (Read 643 times)

Offline sunitav

  • Newbie
  • *
  • Posts: 30
कविता
« on: February 12, 2014, 02:15:47 PM »
जेव्हा  जेव्हा  वाचून दाखवते मी त्याला कविता
तो म्हणतो पुरे कर आता

काय पडल ह्या शब्द जोडण्यात
ट ला ट आणि म ला म लावण्यात

अग विज्ञान बघ किती पुढे गेलय
अन तुझ सार लक्ष्य कवितेतच लागलय

त्याला कस कळत नाही
श्वासात माझ्या कविता
पण विज्ञानात रुची नाही

विज्ञानाचा मला गंध नाही
कवितेचा त्याला छंद नाही

विज्ञान जरी मला कळत नसल
तरी संसारच गणित जमत

शब्द हि न बोलता
 त्याला माझ्या मनातल सार कळत

...सुनिता.

Marathi Kavita : मराठी कविता