Author Topic: युनिअन  (Read 416 times)

Offline विक्रांत

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1,550
युनिअन
« on: April 03, 2014, 01:10:43 PM »
युनिअन जेव्हा झूल बनते
एका समांतर सत्ताकेंद्राची
जी अंगावर चढताच
काल जन्माला आलेल्या पाडसाला
फुटतात मोठमोठी शिंगे
दहशतीची झुंडीची मग्रुरीची
मग हाती काठी घेवून
वर्षोनुवर्ष रान राखणारे गुराखी
होवून जातात हतबल
अन त्यांना चारू देतात
हवे ते हवे तसे रान
सहजच कानाडोळा करून
नियमाकडे न्यायाकडे
मग अकाली बाळस धरलेल्या
त्या पाडसाचे प्रचंड धूड होते
त्याला मार्ग करून दिल्या शिवाय
हातात काहीच नसते .

विक्रांत प्रभाकर
http://kavitesathikavita.blogspot.in/

 
 


Marathi Kavita : मराठी कविता