Author Topic: भरल्या पोटाची कविता  (Read 599 times)

Offline विक्रांत

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1,550
भरल्या पोटाची कविता
« on: May 02, 2014, 11:06:29 PM »
भरलेल्या पोटानं
लिहतोय कविता
“भुकेने जळल्या
कलिका लता”
शांत निवांत
लोडला टेकून
एसीचे तापमान
योग्य राखून
शब्दाचा परिणाम
यमक विचार
आठवतो कुठली
उपमा चमकदार
ठरवले असते
कविता लिहल्यावर
मॉलला चक्कर
दुपारचा पिक्चर
आणि आल्यावर
लाईकवर नजर
थँक्स धन्यवाद
लाघवी उत्तर
तोवर तिकडे
जंगलात दूरवर 
एका बळीची
पडतेच भर 
वाचणारा अरे रे 
लिह्णारा खरे रे
काही मिनीटातच
विसरती सारे

विक्रांत प्रभाकर

« Last Edit: May 04, 2014, 06:37:15 PM by MK ADMIN »

Marathi Kavita : मराठी कविता