Author Topic: वट पौर्णिमेला  (Read 887 times)

Offline विक्रांत

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1,550
वट पौर्णिमेला
« on: June 11, 2014, 09:00:46 PM »
प्रत्येक वट पौर्णिमेला मला
न चुकता फसलेला यम आठवतो
बायका काय वस्ताद असतात
मी मनात अधोरेखीत करतो
पुन्हा संसारात आणलेल्या
सत्यवानाची कीव करतो
भोग बाबा आता आपल्या
कर्माची फळ, मनात म्हणतो .
सात पावलात अडखळलेले
ते हजार संसार आठवतो 
वडाचे तुकडे घेवून जाणाऱ्या,
सुत गुंडाळणाऱ्या बायकांना मानतो   
जणू अट्टाहासाने स्वत:साठीच 
केलेली जाहिरात मी पाहतो   
किती केविलवाण्या असतात
काही प्रथा, का आपण पाळतो
 
विक्रांत प्रभाकर

« Last Edit: June 14, 2014, 03:31:46 PM by MK ADMIN »

Marathi Kavita : मराठी कविता