Author Topic: पालखी  (Read 546 times)

Offline vijaya kelkar

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 314
पालखी
« on: June 14, 2014, 04:03:01 PM »
   पालखी
आता लेक येणार 'मृगाची सर 'बनून
माय तयार मायेचा पदर पसरून
टोचरा चारा,तणकाटा झटकला
टोचेल बाई नाजूक नवेलीला
 लाल-पिवळ्या फुलांचा सडा शिंपला
 मोगऱ्याचे अत्तर चारी दिशेला
 खळखळ वडाची,सळसळ पिंपळाची
 थांबली! तारांबळ भीतीने उडायची
 निरोप देण्या कोण जाईल बरे?
 प्रश्न पडला-आडोशाला लपली कबूतरे
 भावाच्या अंगात शिरले वारे
 गोल-गोल गिरकीत धावले वारे
लाडकी, घना मागे होती लपलेली
सखी पाठीराखीण वीज डोकावली
निळ्या आकाशाच्या काळ्या महाली गेली
कडकदार आवाजात आज्ञा झाली
 टप-टप-टप स्वार निझाले पुढती
 निघाली ती पालखी मागुती .........
                विजया केळकर __


Marathi Kavita : मराठी कविता