Author Topic: लीना  (Read 569 times)

Offline vilas shahasane

  • Newbie
  • *
  • Posts: 5
लीना
« on: September 22, 2014, 09:07:34 PM »
साधेपणाने स्पर्शून गेली मना
साधी सुधी भोळी भाबडी लीना
राहवेना मला शब्द मांडल्याविना
प्रत्येक शब्द होत गेला तिच्यासाठी लीन
नजरेत आहे तिच्या भावूकता लीन
ओठी तिच्या निरागस हास्य लीन
गालावर तिच्या हलकेच खळी होते लीन
तिच्या पूर्ण व्यक्तीमत्वात साधेपणा लीन
सर्वांना लीन होऊन भेटते लीना
साधेपणाने स्पर्शून जाते सर्वांनच्या मना
अनेक शैलीत पारंगत लीना
म्हणूनच, शैलेशात सहज लीन झाली लीना
लीनता तिच्यात पूर्ण झालीय लीन
म्हणूनच, साधीसुधी लीना मोहते मना
हो ना गं मीना?
सौ. मनीषा विलास शहासने.

Marathi Kavita : मराठी कविता