Author Topic: मी अंधश्रध्देचा चोर  (Read 569 times)

Offline sanjay limbaji bansode

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 260
मी अंधश्रध्देचा चोर
« on: November 08, 2014, 04:02:37 PM »
ढोंगी साधुच्या अज्ञानाची
 गळ्यात घाली दोर !
मनात आले त्याला पुजीतो
मी अंधश्रध्देचा चोर ! !

मांजर आडवे गेल्या समजतो
नुकसान होईल घोर !
मनात आले त्याला पुजीतो
मी अंधश्रध्देचा चोर ! !

द्रुष्ट झाली मीठ,मिरची उतरवीतो
समोर आणून पोर !
मनात आले त्याला पुजीतो
मी अंधश्रध्देचा चोर ! !

नवस केल्या बोकड कापीतो
होऊन पापीखोर !
मनात आले त्याला पुजीतो
मी अंधश्रध्देचा चोर ! !

मंदिर दिसले, हात जोडीतो
करून भक्तीचा शोर !
मनात आले त्याला पुजीतो
मी अंधश्रध्देचा चोर ! !

संजय बनसोडे

Marathi Kavita : मराठी कविता


Offline Surya27

  • Newbie
  • *
  • Posts: 18
Re: मी अंधश्रध्देचा चोर
« Reply #1 on: November 11, 2014, 01:14:20 AM »
very nice poem and reality.....

Offline sanjay limbaji bansode

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 260
Re: मी अंधश्रध्देचा चोर
« Reply #2 on: November 11, 2014, 09:51:18 AM »
Thanks