Author Topic: हरवत जाईल सारंच, रिकामी हाती मी तसाच..  (Read 662 times)
हरवत जाईल सारंच, रिकामी हाती मी तसाच
पाहत वाटेवर उभा , डोळ्यांतुन हिंमत वाहुन गेली
माझे स्नप्नं येईल अस्तित्वात
ईच्छा तरी ह्या मनात ....

दु:खांचंच राज्य आहे, जगत आलेल्या आयुष्यात
सुख असावं साधंभोळं
दुर उभा तसाच माझ्या दाराशी
होईल अस्त दुखाचा मग सुख होईल एकरुप नशिबाशी

असेच जगत आहे आयुष्य
रिकाम्या हाती घेऊन स्वप्नांची झोळी
देवाकडे मागावं म्हणतात
पण देवही निद्रेतच
कसे जागवावं त्यालाही, खिशाही आहे रिकामाच

वेडी ही आशा, असेलही मी वेडाच
नात्यांसाठी जगतो आहे
नाहीतर मृत्युसोबत लपंडाव हा थांबवला असता केव्हाचाच

झगडत आहे नशिबाशी
सुख येऊ दे माझ्याही अंगणात
पण हे खोटंच असावं नशिबही
खरंच
हरवत जाईल सारंच, रिकामी हाती मी तसाच..
-
©प्रशांत डी शिंदे....
११-१२-२०१४
« Last Edit: December 11, 2014, 01:13:09 PM by प्रशांत दादाराव शिंदे »