Author Topic: नेमाडे कधी वाचलेच नाही ..  (Read 525 times)

Offline विक्रांत

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1,550
नेमाने ज्ञानेश्वरी वाचणारे आम्ही
नेमाडे कधी वाचलेच नाही
नाही म्हणजे कधीतरी एकदा दोनदा
हातात कोसला घेतला होता
पण इतका जीव गुदमरला की
कोश कधीच पुरा केला नाही
हिंदुच्या तर नावानेच धसका घेतला
अन त्या पायरीलाही पाय लावला नाही
पण आता या ज्ञानपीठवाल्यांनी
इतकी काही पंचाईत केली आहे
खरच सांगतो माझ्यातील मराठीची
सारीच हवा काढली आहे
सोडून दिलेले कोडे पुन्हा एकदा
द्यावे कुणीतरी सोडवायला
अशीच काहीशी वेळ वगैरे...
आता आली आहे माझ्या वाट्याला

विक्रांत प्रभाकर
« Last Edit: February 08, 2015, 10:39:18 PM by MK ADMIN »